Вече е налично иновативно, безплатно пилотно обучение – научете как да подкрепяте невроразнообразието на работното място

Започва пилотното въвеждане на нашето иновативно, безплатно обучение за МСП и микропредприятия за невроразнообразието на работното място. Това пилотно обучение е част от нашия (р)еволюционен модел за приобщаване и има за цел да задълбочи разбирането за невроразнообразието на работното място и да насърчи стратегиите за приобщаване, за да се реализират ползите от невроразнообразната работна сила. […]