Празнуваме ценността на невродивергентност на работното място

Erasmus Plus KA2 проект

2021-1-IT01-KA2204-VET-000033362

За проекта

 

NEW е 30-месечен проект, който включва 6 европейски партньора, които работят, за да подпомогнат малки и средни предприятия (МСП) и микро компании в създаването на по-приобщаваща работна среда, която да подпомогне таланта на невронетипичните хора. Проектът ще демонстрира как приобщаващите невродивергентни практики са актив за компаниите, който има потенциал да ги напътства към по-етично и просперитетно бъдеще.
За да постигнат тази цел, партньорите се стремят да:

  • • Повишат осъзнатостта и знанието сред МСП и микро компании относно нвродивергентността като ключов актив в бизнеса
  • • Насърчат конкретното и редовно събиране на данни за невродивергетността на работното място, особено в МСП, за да се предостави на политиците основа за вземане на решения
  • • Оборудват бизнес мениджъри и служители с необходимия набор от компетенции, стратегии и инструменти за въвеждане и практикуване на невродивергентност на работното място, и по този начин да се предотврати дискриминация и да се подобри благосъстоянието на служителите, които да носят ползи на своите организации

Our partners

Нашите партньори

NEW проектът включва сътрудничество между шест партньорски организации от Италия, Белгия, Австрия, България и Ирландия. Водещият партньор е FORMA.Azione. Вижте страницата с партньорите ни за повече информация за всеки партньор.

Logos for EDA, die Berater, AIDP, Forma Azione, Specialisterne and Cairo