Вече е налично иновативно, безплатно пилотно обучение – научете как да подкрепяте невроразнообразието на работното място

Започва пилотното въвеждане на нашето иновативно, безплатно обучение за МСП и микропредприятия за невроразнообразието на работното място. Това пилотно обучение е част от нашия (р)еволюционен модел за приобщаване и има за цел да задълбочи разбирането за невроразнообразието на работното място и да насърчи стратегиите за приобщаване, за да се реализират ползите от невроразнообразната работна сила. […]

Публикувана стратегия за повишаване на осведомеността за невроразнообразието в работата (NEW)

Партньорите по проекта NEW имат удоволствието да споделят нашата Стратегия за повишаване на осведомеността за НЕВРОДИВЕРГЕНТНОСТ. Този изчерпателен документ и промоционални материали са важна първа стъпка в развитието на осведомеността и задълбочаването на разбирането за невроразнообразието в МСП и микропредприятията. Стратегията и материалите ще подпомогнат ръководството, служителите и други заинтересовани страни да въведат и интегрират […]

Разумни улеснения: Какво е разумно, когато подкрепяме невроразнообразието на работното място?

Casual employees working in an office

Съгласно ирландските закони за равнопоставеност в областта на заетостта от работодателите се изисква да осигурят разумни условия за хората с увреждания. Разумно приспособяване  са промени или приспособления, които работодателят прави на работното място, като например приспособяване на средата или на конкретна работна практика, което помага на хората с увреждания да извършват работата си наравно с […]