Подкрепа на търсещите работа и служителите с невроразнообразие за намиране и задържане на работа

Picture of people working in an office

Данните за безработицата сред възрастните с невродивергентни проблеми са зашеметяващите – 30-40%, като процентът на безработица сред аутистите достига 85%, ако се вземат предвид както безработицата, така и непълната заетост. Съществуват редица причини, поради които тези цифри са толкова високи, и аз ще разгледам някои от тези проблеми, с които екипът на Specialisterne Ireland се […]