Проектът NEW включва сътрудничество между шест партньорски организации от Италия, Белгия, Австрия, България и Ирландия. Водещият партньор е FORMA.Azione. Пълният списък на партньорите по проекта е следният:

Лога за EDA, die Berater, AIDP, Forma Azione, Specialisterne и Cairo

Освен това по проекта си сътрудничат редица асоциирани партньори, включително:

Научете повече за нашите партньори

Кликнете върху името, за да видите повече

FORMA.Azione (ITALY)

Лого на Forma.asione

FORMA.Azione е организация, работеща в сферата на професионалното обучение и образованието (ПОО) за възрастни, сертифицирана по ISO 9001 и регионално акредитирана за разработване и предоставяне на услуги за обучение.

Нашите основни умения са в Обучителния цикъл (Анализ на нуждите от обучение, проектиране, предоставяне, администриране и финансово отчитане, оценка и преглед) и кандидатстване за публични средства. Нашите най-успешни области на работa са: Различия Равноправие и Приобщаване – с фокус върху Равноправие между половете, Осигуряване на качество в ПОО на възрастни, Медийна и информационна грамотност, Активно гражданство, Кариерно ориентиране, Творчески и културни индустрии, Валидиране на неформално и самостоятелно учене.

До момента сме си сътрудничили с различни европейски проекти, имащи за цел да подобрят професионалистите в образование и обучение и компетенциите и практическите умения на служителите, според дигиталните и зелени промени, приобщаване и разнообразие, обществените предизвикателства и очакваните резултати от различните заинтересовани страни.

Уебсайт: www.azione.com

Facebook: https://www.facebook.com/FORMA.Azionesrl

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/associazione-forma-azione-srl

YouTube: https://www.youtube.com/user/formazioneumbria

Instagram: https://www.instagram.com/formazionegiove/?hl=en

AIDP (ITALY)

AIDP е асоциация за хора, които са активни професионално в сферата на човешките ресурси, работещи в компании от всякакъв размер и сфера, частни, държавни или публични, които са въвлечени в дейности с услуги или консултиране, менидърски позиции или такива, включващи функционални отговорности, заедно с хора, които са фокусирани върху проблеми, свързани с отношенията „хора и работа“ в научна, изследователска или академична дейност. Основано през 1960г., AIDP е сдружение с нестопанска и неполитическа цел, съставено от членове, които са се присъединили индивидуално и доброволно. То има за цел да повишава професионализма на своите членове и да служи като активен компонент в процеса на развитие на човешките ресурси на работното място, в по-широкия контекст на социалното развитие на страната, с цел утвърждаване на първостепенното неотменимо значение на личността и човешкото достойнство на работното място и в обществото.

Уебсайт:https://www.aidp.it/index.php

Facebook: https://www.facebook.com/AIDP-Associazione-Italiana-Direzione-Personale-105889971542194

Twitter: https://twitter.com/aidpnazionale

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/aidp

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUhQ5uJiCnT0Ig2DKblFKOQ

Instagram:https://www.instagram.com/aidp_nazionale/

EDA (BELGIUM, EUROPE)

Европейската асоциация по дислексия е европейска неправителствена организация, обединяваща национални и регионални асоциации на хора с дислексия и други специфични обучителни трудности, родители на деца, професионалисти и изследователи. Тя е основана и юридически утвърдена съгласно белгийското законодателство през 1987 г. в Брюксел като международна асоциация с нестопанска цел от представители на десет национални асоциации по дислексия. Тя е платформата и гласът на хората с дислексия и дискалкулия в Европа.

Визията на EDA е Европа, която е достъпна за всяко дете и възрастен с дислексия, дискалкулия и други съпътстващи специфични обучителни затруднения; където има достъп, подходяща подкрепа и равни възможности в образованието, обучението и заетостта, водещи до активно гражданство и добро качество на живот в едно приобщаващо общество. В партньорство с членските организациите, EDA:

Уебсайт: https://eda-info.eu/

Facebook: https://www.facebook.com/EDAdyslexia

Twitter: https://twitter.com/EDAdyslexia

Specialisterne Ireland (IRELAND)

Specialisterne Ireland е прогресивна услуга за набиране на персонал, която изгражда приобщаващи работни места. Ние даваме възможност на невронетипичните хора да получат смислени възможности за работа и обучение. Също така помагаме на работодателите да се подготвят за невродивергентни екипи, да ги набират и задържат.

Работим от 2013 г. насам. До момента сме работили с 1000 кандидати и 40 компании. Услугите ни са безплатни за кандидатите и включват подкрепа във всеки важен етап от намирането на работа и превръщането ѝ в устойчив успех. За компаниите партньори предоставяме услуги като консултации, обучение на персонала и менторство, така че те да разполагат с инструментите да се превърнат в лидери в областта на многообразието и приобщаването.

Невронетипичните хора са често изключвани от традиционните работни места. Specialisterne Ireland е тук, за да промени това и да насочва работодателите да наемат и задържат многообразни и приобщаващи екипи.

Уебсайт: https://www.specialisterne.ie/

Facebook: https://www.facebook.com/specialisterneIRE/

Twitter: https://twitter.com/SpecialistsIRE

LinkedIn: https://ie.linkedin.com/company/specialisterneireland

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC0BdPqwepcK77rUpcj8P–g

Instagram: https://www.instagram.com/specialisterneire/

Die Berater (AUSTRIA)

“die Berater” Unternehmensberatungs GmbH се фокусира върху образованието за възрастни, професионалното обучение и развитието на човешките ресурси. . Повишаването на квалификацията и обучението е основната дейност в рамките на нашето широко портфолио. Планирайки, организирайки и провеждайки програми за развитие на персонала и образование за около 20 000 участници всяка година, die Berater се нарежда сред най-големите частни образователни институти в Австрия и е удостоена с държавната награда за образование за възрастни.

Услугите ни са насочени към частни лица, национални и международни компании и организации от всички сектори и с всякакъв размер, както и към публичния сектор, включително Австрийската служба по заетостта. Основните цели на службата са да мотивира и квалифицира хората да използват напълно своя потенциал в икономиката, на пазара на труда и в личния си живот. Съдържанието и методологиите на нашите предложения за обучение са съобразени с нуждите на нашите клиенти.

Уебсайт: https://dieberater.com/

Facebook: https://www.facebook.com/bridgestoeurope

Twitter: https://twitter.com/bridgestoeurope

LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/bridges-to-europe/

Catro Bulgaria (BULGARIA)

Catro Bulgaria е австрийска консултнтска компания в сферата на ЧР, основана в България през 2010г.

Вярваме в големия човешки потенциал и способността за развитие!

Ние даваме възможност на хората да намерят мечтаната работа, да изследват и разгърнат потенциала си!

Помагаме на компаниите да привлекат нови таланти, да развиват и ангажират хората, като предоставяме цялостни, научнообосновани и индивидуални решения, като например:

Уебсайт: https://catrobg.com/

Facebook: https://www.facebook.com/catrobg

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/catro-bulgaria/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCRMjD8xREi7Ugz2Djn4UmBg