Първа транснационална среща

Първата ни транснационална партньорска среща се проведе в Перуджа, Италия, на 28-29 март 2022 г., където партньорите ни по проекта се срещнаха лично за първи път и започнаха работа по проекта „Невроразнообразие на работното място“ по програма „Еразъм+“. Благодарим на нашия водещ партньор Forma Azione за провеждането на продуктивната встъпителна среща!