Разумни улеснения: Какво е разумно, когато подкрепяме невроразнообразието на работното място?

Casual employees working in an office

Съгласно ирландските закони за равнопоставеност в областта на заетостта от работодателите се изисква да осигурят разумни условия за хората с увреждания. Разумно приспособяване  са промени или приспособления, които работодателят прави на работното място, като например приспособяване на средата или на конкретна работна практика, което помага на хората с увреждания да извършват работата си наравно с […]