Трета транснационална среща

Партньорите по проекта NEW проведоха третата си официална транснационална партньорска среща онлайн на 8 и 9 март 2023 г., за да прегледат напредъка в работата си и да планират следващите стъпки. Онлайн срещата е част от нашия ангажимент да бъдем екологични и устойчиви в дейността си. Стратегията ни за повишаване на осведомеността за невроразнообразието е […]