Публикувана стратегия за повишаване на осведомеността за невроразнообразието в работата (NEW)

Партньорите по проекта NEW имат удоволствието да споделят нашата Стратегия за повишаване на осведомеността за НЕВРОДИВЕРГЕНТНОСТ. Този изчерпателен документ и промоционални материали са важна първа стъпка в развитието на осведомеността и задълбочаването на разбирането за невроразнообразието в МСП и микропредприятията. Стратегията и материалите ще подпомогнат ръководството, служителите и други заинтересовани страни да въведат и интегрират […]