Имаме удоволствието да споделим нашата стратегия за повишаване на осведомеността за НЕВРОДИВЕРГЕНТНОСТТА. Този изчерпателен документ и промоционални материали са важна първа стъпка в развитието на осведомеността и задълбочаването на разбирането за невроразнообразието в МСП и микропредприятията. Стратегията и материалите ще подпомогнат ръководството, служителите и други заинтересовани страни да въведат и интегрират концепцията за невроразнообразието на работното място. Чрез специфични действия за конкретни целеви групи невроразнообразието може да стане по-известно и разбирано като предимство в организациите.

Нашата стратегия за повишаване на осведомеността е разработена с цел изграждане на общ транснационален модел за повишаване на осведомеността в МСП и микропредприятията. Тя има за цел да насърчи приобщаването и благосъстоянието на хората със специфични обучителни различия на работното място. Стратегията има за цел също така да подкрепи ефективното управление на невроразнообразието като ключов актив в съвременния бизнес, разглеждайки го като богатство, което има потенциала да насочи бизнеса към по-етично и проспериращо бъдеще.

По-долу можете да изтеглите стратегията за повишаване на осведомеността и други материали на всеки от езиците на проекта (италиански, английски, немски и български). Надяваме се, че тези ресурси ще подпомогнат вашата компания по пътя ѝ към превръщането ѝ в благоприятно и приемащо невроразнообразието работно място.

Стратегия за повишаване на осведомеността

Стратегия за повишаване на осведомеността – български

Стратегия за повишаване на осведомеността – английски език

Стратегия за повишаване на осведомеността – немски език

Стратегия за повишаване на осведомеността – италиански

Ресурсни материали

Листовки за персонала

Листовка за персонала – български език

Листовка за персонала – английски език

Листовка за персонала – немски език

Листовка за персонала – италиански

Листовки за управление

Листовка за управление – на български език

Листовка за управление – английски език

Листовка за управление – немски език

Листовка за управление – италиански

Картички / плакати

Картички / Плакати – български

Cards / Posters- English

Картички / плакати – немски

Картички / Плакати – Италиански

Насоки за приобщаващи комуникации

Насоки за приобщаващи комуникации – български

Насоки за приобщаващи комуникации – английски

Насоки за приобщаващи комуникации – немски

Насоки за приобщаващи комуникации – италиански

Насоки за провеждане на конференции и срещи

Насоки за провеждане на конференции и срещи – български

Насоки за провеждане на конференции и срещи – английски език

Насоки за конференции и срещи – немски

Насоки за конференции и срещи – италиански

Речник

Речник – български

Речник – английски

Речник – немски

Речник – италиански

Видеоклипове

Видеоклип за невроразнообразието – с български субтитри:

Видеоклип за невроразнообразието – с немски субтитри:

Видеоклип за невроразнообразието – с италиански субтитри:

Видеоклип за невроразнообразието – с английски субтитри:

Допълнителни видеоклипове:

Ето няколко допълнителни видеоклипа от нашия ирландски партньор Specialisterne Ireland, които показват някои реални примери за това как невроразнообразието може да бъде от полза на работното място и как могат да бъдат подкрепени служителите с невродивергентни нагласи. Надяваме се, че тези примери ще ви помогнат да подкрепите вашата организация по пътя към превръщането ѝ в компания, която включва повече невроразнообразие.