Втора транснационална среща

NEW project meeting SEPT 2022

Партньорите по проекта NEW се срещнаха в Дъблин на 13 и 14 септември 2022 г., за да направят преглед на извършената работа и да планират следващите стъпки. Благодарим на нашия партньор Specialisterne Ireland за домакинството на тази среща.

Беше прегледан проекта за Стратегията за повишаване на осведомеността за невроразнообразието. Разработва се допълнително съдържание в подкрепа на повишаването на осведомеността за невроразнообразието на работното място, включващо видеоклипове и изображения, които могат да подпомогнат работодателите в усилията им за повишаване на осведомеността.

Първият проект на нашето проучване (за оценка на осведомеността и настоящите практики, както и за определяне на областите за обучение и развитие на компетентността) беше представен за преглед. Целта ни е да завършим проучването през следващия месец. Проучването ще бъде проведено в страните партньори по проекта в края на 2022 г. и началото на 2023 г. и ще бъде насочено към работодателите, по-специално към МСП и микропредприятията.

Стратегията за комуникации и разпространение беше завършена; каналите на проекта в социалните медии вече са активни и партньорите от отделните страни споделят работата по проекта, както чрез тези канали, така както чрез собствените си канали.

Беше разгледан и дията за уебсайт на проекта; целта ни е да стартираме уебсайта на проекта през октомври. Разработваме многоезичен сайт, който ще предоставя информация за проекта на четирите езика на партньорите, а именно английски, италиански, български и немски.

Партньорите обсъдиха и планирането на първите срещи на Националниите комитети на заинтересованите страни, които ще се проведат през следващите месеци във всяка една държава по проекта. Националните комитети са важна отправна точка за нас, чрез които ще можем да потърсим обратна връзка от ключовите заинтересовани страни относно резултатите от проекта, както и да ангажираме заинтересованите страни да участват в проекта и да го популяризират.

Обсъдихме и планирането на следващите етапи на проекта, прегледахме графика на задачите, бюджетите, качеството и оценката, както и всички области на управление.

Очакваме с нетърпение да споделим с вас повече актуализации на проекта скоро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest