Разумни улеснения: Какво е разумно, когато подкрепяме невроразнообразието на работното място?

Casual employees working in an office

Съгласно ирландските закони за равнопоставеност в областта на заетостта от работодателите се изисква да осигурят разумни условия за хората с увреждания. Разумно приспособяване  са промени или приспособления, които работодателят прави на работното място, като например приспособяване на средата или на конкретна работна практика, което помага на хората с увреждания да извършват работата си наравно с […]

Втора транснационална среща

Партньорите по проекта NEW се срещнаха в Дъблин на 13 и 14 септември 2022 г., за да направят преглед на извършената работа и да планират следващите стъпки. Благодарим на нашия партньор Specialisterne Ireland за домакинството на тази среща. Беше прегледан проекта за Стратегията за повишаване на осведомеността за невроразнообразието. Разработва се допълнително съдържание в подкрепа […]

Първа транснационална среща

Първата ни транснационална партньорска среща се проведе в Перуджа, Италия, на 28-29 март 2022 г., където партньорите ни по проекта се срещнаха лично за първи път и започнаха работа по проекта „Невроразнообразие на работното място“ по програма „Еразъм+“. Благодарим на нашия водещ партньор Forma Azione за провеждането на продуктивната встъпителна среща!