N.E.W. project survey in Italy

Picture on participants in online meeting

AIDP и FORMA.Azione стартираха проучването по проекта NEW в Италия, за да проучат как се разглежда и прилага невроразнообразието на работното място, като целта е да се повиши осведомеността на предприемачите, мениджърите по човешки ресурси и ключовите заинтересовани страни относно невроразнообразието като ключов актив в съвременния бизнес.

Можете да попълните въпросника тук до края на януари 2023 г.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest