Публикувана е нова стратегия за повишаване на осведомеността

Партньорите по проекта NEW имат удоволствието да споделят нашата Стратегия за повишаване на осведомеността за НЕВРОДИВЕРГЕНТНОСТ. Този изчерпателен документ и промоционални материали са важна първа стъпка в развитието на осведомеността и задълбочаването на разбирането за невроразнообразието в МСП и микропредприятията. Стратегията и материалите ще подпомогнат мениджърите, служителите и други заинтересовани страни да въведат и интегрират […]

Трета транснационална среща

Партньорите по проекта NEW проведоха третата си официална транснационална партньорска среща онлайн на 8 и 9 март 2023 г., за да прегледат напредъка в работата си и да планират следващите стъпки. Онлайн срещата е част от нашия ангажимент да бъдем екологични и устойчиви в дейността си. Стратегията ни за повишаване на осведомеността за невроразнообразието е […]

N.E.W. project survey in Italy

Picture on participants in online meeting

AIDP и FORMA.Azione стартираха проучването по проекта NEW в Италия, за да проучат как се разглежда и прилага невроразнообразието на работното място, като целта е да се повиши осведомеността на предприемачите, мениджърите по човешки ресурси и ключовите заинтересовани страни относно невроразнообразието като ключов актив в съвременния бизнес. Можете да попълните въпросника тук до края на […]