Вече е налично иновативно, безплатно пилотно обучение – научете как да подкрепяте невроразнообразието на работното място

Capture

Започва пилотното въвеждане на нашето иновативно, безплатно обучение за МСП и микропредприятия за невроразнообразието на работното място. Това пилотно обучение е част от нашия (р)еволюционен модел за приобщаване и има за цел да задълбочи разбирането за невроразнообразието на работното място и да насърчи стратегиите за приобщаване, за да се реализират ползите от невроразнообразната работна сила.

Модулите на програмата за обучение се фокусират върху невроразнообразието на работното място, като разглеждат повишаването на осведомеността, набирането на персонал и включването му в екипа, задържането и професионалното развитие, дизайна на работната среда и лидерството.

Ако някой от вашата компания се интересува от участие в това иновативно, безплатно обучение, моля, свържете се със следните партньори по проекта за повече информация относно планираните обучения в страните партньори:

– ИТАЛИЯ: Chiara Marchetta(FORMA.Azione Giove In Formatica) marchetta@azione.com

– ИРЛАНДИЯ: Sinéad O’Brien(Specialisterne Ireland) sinead.obrien@specialisterne.com

– БЪЛГАРИЯ: Анелия Митева(CATRO България) a.miteva@catro.com

– АВСТРИЯ: Peter Marckhgott(die Berater Unternehmensberatung) p.marckhgott-sanabria@dieberater.com

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest