Трета транснационална среща

NEW project meeting MARCH 2023 v2

Партньорите по проекта NEW проведоха третата си официална транснационална партньорска среща онлайн на 8 и 9 март 2023 г., за да прегледат напредъка в работата си и да планират следващите стъпки. Онлайн срещата е част от нашия ангажимент да бъдем екологични и устойчиви в дейността си.

Стратегията ни за повишаване на осведомеността за невроразнообразието е почти завършена и ще я пуснем в действие, след като бъдат завършени окончателните преводи и графичният дизайн. Радваме се да споделим това скоро, за да подкрепим компаниите в повишаването на осведомеността за невроразнообразието на работното място. Сега партньорите разработват своите национални планове за стартиране, преди стратегията за повишаване на осведомеността да бъде официално представена в края на март/април 2023 г.

Партньорите разгледаха и предварителните резултати от нашето проучване за оценка на осведомеността и настоящите практики, както и за определяне на областите за обучение и развитие на компетентността в МСП и микропредприятията. Въпреки че темата за невроразнообразието става все по-известна, проучването показа, че има голяма нужда от обучение, което да задълбочи разбирането и да подпомогне компаниите да станат по-приобщаващи към невроразнообразието в начина си на работа. Това често е предизвикателство за по-малките компании, тъй като те могат да нямат капацитета и времето да инвестират в този вид обучение и организационно развитие. Резултатите от проучването предоставят отличен анализ на потребностите, който сега ще бъде използван при преминаването към фаза 2, чиято цел е да се разработи модел за включване на невроразнообразието на работното място. Това ще включва обучения и ресурси, както и пилотни практики, целящи да направят мениджърите и работниците на МСП и микропредприятията способни да използват невроразнообразието на работното място. Той ще се съсредоточи върху три основни области: управление, управление на кариерата и професионално развитие, както и организация на работната среда.

По време на срещата по проекта партньорите по проекта NEW направиха преглед на дейностите ни за разпространение и на начините, по които можем да увеличим обхвата и въздействието на резултатите от проекта. Това включва уебсайта на проекта и каналите на социалните медии, уебсайтовете и каналите на социалните медии на всеки партньор, както и имейли, срещи, събития и уебинари. Нашите национални комитети на заинтересованите страни също помагат за разпространението на проекта сред ключови заинтересовани страни и мрежи. През 2024 г. всеки от партньорите ще проведе и мултиплициращо събитие/конференция.

Както винаги, партньорите направиха преглед на напредъка на проекта по отношение на цялостното управление, графика на задачите, бюджетите, качеството и оценката.

Очакваме с нетърпение да споделим с вас повече актуализации на проекта скоро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest